Последни новини

 • 15
  Август 2022
  Сравнителна графика и финансов ефект от разликата между утвърдената от КЕВР цена на топлинна енергия и реалните цени, получени при прилагане на пазарните стойности на основните ценообразуващи компоненти за съответния период
  Недовзет приход след компенсацията към 31.08.2022 – 49 705 374 лв.
 • 15
  Август 2022
  Актуализирана сравнителна информация за произведената топлинна енергия за м. юли
  Съгласно препоръка на КЕВР от 17.12.2020 г. за ежемесечно информиране на клиентите за размера на произведената и подадена топлинна енергия предоставяме
 • 10
  Август 2022
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 08
  Август 2022
  Съобщение
  Уважаеми клиенти,
 • 04
  Август 2022
  Съобщение за планови реконструкции на топлопреносната мрежа
  Уважаеми клиенти,
 • 02
  Август 2022
  Съобщение за планови реконструкции на топлопреносната мрежа
  Уважаеми клиенти,

Услуги

Нова информационна система

Кратка допълнителна информация за системата
Научи повече
Нова информационна система