Срок и начин на плащанеСтопански клиенти

Срокове за плащане

Месечните дължими суми за топлинна енергия се заплащат в

45-дневен срок
след изтичане на периода, за който се отнасят.

Лихви се начисляват върху неплатените месечни фактури за дялово разпределени и върху годишната изравнителна сметка.

икона-внимание Лихви не се начисляват върху месечните сметки за топлинна енергия, съставени на база прогнозен дял.


Видове плащане

Безкасово плащане
Спестете време и усилия
Научи повече
Касово плащане
Платете в удобно за вас място
Научете повече

Срокове за плащане

Месечните дължими суми за топлинна енергия се заплащат е

30 дни
от датата на издаване на фактурата.

Лихви се начисляват върху всяка просрочена фактура, след изтичане на срока за плащане от 30 дни.Видове плащане

Безкасово плащане
Спестете време и усилия
Научи повече
Касово плащане
Платете в удобно за вас място
Научете повече