Стани клиент


Стани клиент1. Стъпка

Решение от Общото събрание на Етажната собственост с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети (67%)  от собствеността в сградата по идеални части. Съставя се протокол (Образец 1) и се прилага списък на гласувалите собственици (Образец 2).

1
2

2. Стъпка

Заедно с протокола от Общото събрание и списъка на собствениците, се подава заявление в свободен текст или по формуляр (Образец 3).

Документите може да бъдат входирани във всички Центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София“.

3. Стъпка

След проверка на легитимността на входираните документи, се пристъпва към подписването на договор с упълномощеното лице от СЕС.

3


За информация относно сгради, които са новоприсъединяващи се към топлопреносната мрежа на Топлофикация София, моля свържете с нас на:

Адрес: гр. София ж.к. Борово ул. Ястребец 23Б


Телефони

Имейл