Закупуване на уреди при условията на разсрочено плащане за срок от 6 месеца без допълнително оскъпяване!Гъвкава, икономически ефективна и удобна форма за закупуване на уреди.


Предимства:

Ниска първоначална инвестиция за устройства
Ниска първоначална инвестиция за устройства
Изплащане на равни месечни вноски
Изплащане на равни месечни вноски
Ползвате затворен цикъл от услуги -
Ползвате затворен цикъл от услуги -
предоставяне на топлинната енергия, разпределение, фактуриране и плащане на „едно гише“


arrows-right Нетната стойност на уредите (без ДДС) по действащия към момента на сключване на договора ценоразпис се заплаща на 6 (шест) равни месечни вноски (без оскъпяване).
arrows-right Месечни вноски се заплащат в размера и сроковете за плащане, посочени в погасителния план към договора.
arrows-right Ползвате всички права по техническата гаранция на уредите, както при заплащане на пълният размер на цената им веднага.
arrows-right Разходите за метрологична проверка, сервизно обслужване или подмяна на уредите са за сметка на клиента.


Вземете своите уреди под наемИкономически изгодната форма, без инвестиция.


Предимства:


 

Нулева инвестиция за устройства
Нулева инвестиция за устройства
Без разходи за сервизно обслужване и метрологична проверка за периода на ползване
Без разходи за сервизно обслужване и метрологична проверка за периода на ползване
Ползвате затворен цикъл от услуги -
Ползвате затворен цикъл от услуги -
предоставяне на топлинната енергия, разпределение, фактуриране и плащане на „едно гише“


Описание:


arrows-right За ползването на уреди под наем, клиентът заплаща на Дружеството месечна сума (такса) за уред.
arrows-right Месечната такса за ползване на уреди под наем се начислява към месечната фактура за топлинна енергия.
arrows-right При прекратяване на договора „Уреди под наем“, клиентът е длъжен да върне наетите уреди на Дружеството.


чек-икона

От предложенията може да се възползват, както индивидуални клиенти, така и сгради - етажна собственост като необходимо условие е те да са клиенти на Дружеството или да преминава етажната собственост към „Топлофикация София“ ЕАД като топлинен счетоводител.

чек-икона

За ползване на специалните предложения всеки индивидуален клиент сключва с Дружеството отделен договор.

чек-икона

Смяната на уреди с ползване на специално предложение може да бъде заявена и от сгради - етажна собственост, като договорите се сключват с всеки от абонатите в нея.

За още специални предложения и отстъпки свържете се с нас на:

Телефон:

 Имейл: