Ценоразпис на услугите


ПРОДУКТ (стока/услуга) ЕД. ЦЕНА ДДС ЦЕНА С ДДС
1 Индивидуално посещение на имот8.33 лв. 1.67 лв. 10.00 лв.
2 Цена за посещение в посочен от клиента работен ден16.67 лв. 3.33 лв. 20.00 лв.
3 Цена за посещение в посочен от клиента работен ден и час от 09:00 до 16:30 25.00 лв. 5.00 лв. 30.00 лв.
4 Посещение на имот по решение на етажна собственост - цена на партида 2.50 лв. 0.50 лв. 3.00 лв.
5 Допълнителен отчет на трета дата с включено посещение и изготвяне корекция на изравнителна сметка 25.00 лв. 5.00лв. 30.00 лв.
6 Отчет за проверка и актуализация на данни за уред 1.67 лв. 0.33 лв. 2.00 лв. *
7 Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида 8.33 лв. 1.67 лв. 10.00 лв.
8 Междинно отчитане на уредите за дялово разпределение и изравняване цена на партида - по данни на упълномощено лице 8.33 лв. 1.67 лв. 10.00 лв.
9 Ежемесечен визуален отчет и обработка за цяла сграда - цена на партида за шест месеца 30.00 лв. 6.00 лв. 36.00 лв.
10 Ежемесечна обработка на показанията на цяла сграда по данни на упълномощено лице - цена на партида за шест месеца 12.50 лв. 2.50 лв. 15.00 лв.
11 Ежемесечно дистанционно отчитане на уреди - цена на партида за шест месеца12.50 лв. 2.50 лв. 15.00 лв.
12 Обработка на клиентско Заявление за промяна на прогнозен дял и актуализация на показания на уреди 2.50 лв. 0.50 лв. 3.00 лв.
13 Издаване на копие от изравнителна сметка - цена на партида 2.08 лв. 0.42 лв. 2.50 лв.
14 Разделяне на изравнителна сметка 8.33 лв. 1.67 лв. 10.00 лв. *
15 Извършване на разпределение на топлинна енергия от топла проба - цeна на имот 8.33 лв. 1.67 лв. 10.00 лв. *
16 Пломбиране на втори спирателен кран 4.17 лв. 0.83 лв. 5.00 лв. ***
17 Преработка на колекторна кутия и монтаж на топломер, с включено пломбиране 66.67 лв. 13.33 лв. 80.00 лв. ****
18 Монтаж на топломер и пломбиране - стандартен присъединителен размер 110 мм 41.67 лв. 8.33 лв. 50.00 лв. *
19 Смяна на батерии на топломер 12.50 лв. 2.50лв. 15.00 лв. **
20 Монтаж на радио модул за топломер 10.00 лв. 2.00 лв. 12.00 лв. **
21 Монтаж на водомер и пломбиране - стандартни присъединителен размери 110/130 мм 20.83 лв. 4.17 лв. 25.00 лв. *
22 Пломбиране на топломер или водомер 6.67 лв. 1.33 лв. 8.00 лв. *
23 Монтаж на радио модул за водомер 5.00лв. 1.00 лв. 6.00 лв. **
24 Монтаж на разпределител 4.17 лв. 0.83 лв. 5.00 лв. ***
25 Преместване на разпределител (демонтаж, препрограмиране и монтаж) 10.00лв. 2.00 лв. 12.00 лв. **** Цената не включва индивидуално посещение на имот;

**  Цената не включва индивидуално посещение на имот и цена на уред;

***   Цената включва консумативи, но не включва индивидуално посещение на имот;

****   Цената не включва консумативи.


Забележка: Услугите по т. 9, 10 и т. 11 се заявяват от Етажната собственост (ЕС).

Всички услуги се заплащат след издаване на фактура, чийто номер се посочва като основание в плащането от клиента.  


В сила от 01.01.2023 г., съгласно Решение по т.9, Протокол № 64/15.12.2022 г. от заседание на Управителния съвет. Допълнение съгласно Решение по т.15, Протокол №41/26.10.2023г. от заседание на Управителния съвет.