Полезни контакти


Обществени посредници на "Топлофикация София" ЕАД

Приемна:
град София 1680, ж.к. “Борово”,
ул. “Ген Стефан Тошев” № 26,
бл. 223А, магазин 3

Приемно време:
вторник: 09:00 - 13:00 ч.
сряда: 09:00 - 13:00 ч.;
четвъртък: 13:00 - 17:00 ч.