Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
27.11.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
27.11.2023
Научи повече
attention
ИКОНОМИСТ
23.11.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ
13.11.2023
Научи повече
attention
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
13.11.2023
Научи повече
attention
ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ"
04.12.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
21.11.2023
Научи повече
attention
ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ, ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“
22.11.2023
Научи повече
attention
СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „ОБЩО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛНА СРЕДА“ - по заместване
23.11.2023
Научи повече
attention
ТЕХНИК, ОТЧЕТИ И МОНТАЖИ
23.11.2023
Научи повече
attention
ИНСПЕКТОР ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
24.11.2023
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
27.11.2023
Научи повече
attention
АДМИНИСТРАТОР, ERP - ДОСТАВКИ
29.11.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ“
29.11.2023
Научи повече
attention
АРХИВАР
01.12.2023
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ , ТР „ЛЮЛИН“
05.12.2023
Научи повече
attention
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
06.12.2023
Научи повече
В момента няма свободни позиции.