Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ“
26.08.2022
Научи повече
attention
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОР, ПАРНА ТУРБИНА В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
13.09.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХ "КОТЕЛЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
14.09.2022
Научи повече
attention
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“
30.09.2022
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ В ОТДЕЛ „РЕМОНТНО - ТЕХНИЧЕСКИ“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
30.09.2022
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА В ЦЕХ „КИП и А“ В ТР „СОФИЯ“
30.09.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
30.09.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
30.09.2022
Научи повече
attention
АДМИНИСТРАТОР ERP – ОСНОВНИ ДАННИ
30.09.2022
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗВЕНО ИУМС КЪМ ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
30.09.2022
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, ЦЕХ „КОТЕЛЕН“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК"
30.09.2022
Научи повече
attention
„МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПОМПЕНА СТАНЦИЯ“, ТР „СОФИЯ ИЗТОК“.
30.09.2022
Научи повече
attention
МОНТЬОР, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ В ЦЕХ ЕЛЕКТРО, ТР „ЛЮЛИН“
30.09.2022
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА, ЦЕХ „КИП и А“, ТР „ЛЮЛИН“
30.09.2022
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ (по заместване) , ТР СОФИЯ
30.09.2022
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
30.09.2022
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, МРЕЖОВА ТОПЛОФИКАЦИОННА СТАНЦИЯ В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
30.09.2022
Научи повече
attention
МОНТЬОР, ТУРБИННО ОБОРУДВАНЕ В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" ,ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
30.09.2022
Научи повече
В момента няма свободни позиции.