Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ
29.04.2024
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, БИТОВИ КЛИЕНТИ
02.05.2024
Научи повече
attention
ЗАВАРЧИК В ЦЕХ „КОТЕЛЕН“ КЪМ ТР „СОФИЯ“
02.05.2024
Научи повече
attention
ЗАВАРЧИК В ЗВЕНО „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ“ КЪМ ТР „ЛЮЛИН“
02.05.2024
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДЕН"/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
07.05.2024
Научи повече
attention
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ КОНТРОЛ“ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛИНГ“
13.05.2024
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“
13.05.2024
Научи повече
attention
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК В ОТДЕЛ "ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
13.05.2024
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
15.05.2024
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, ТЕЛЕФОНЕН ЦЕНТЪР В ЗВЕНО „КОЛ ЦЕНТЪР“
16.05.2024
Научи повече
attention
ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ "СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ - БИТОВИ КЛИЕНТИ"
20.05.2024
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОЗАВАРЧИК В ЗВЕНО „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ“ КЪМ ТР „СОФИЯ“
20.05.2024
Научи повече
attention
ИНСПЕКТОР ВЕДОМСТВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
21.05.2024
Научи повече
В момента няма свободни позиции.