Станете част от Топлофикация София ЕАД


„Топлофикация София” ЕАД, е най-старата топлофикационна система и най-голямото дружество в страната, специализирано в сферата на производство и пренос на топлинна енергия и производство на електрическа енергия, търси да назначи квалифициран и мотивиран специалист с подходящите опит и знания.Стаж
attention
ЕКСПЕРТ АНАЛИЗИ И СТАТИСТИКА/ЮРИСКОНСУЛТ (по заместване)
23.02.2023
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ, СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ/ ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
27.02.2023
Научи повече
attention
ИКОНОМИСТ В ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗИ"
27.02.2023
Научи повече
attention
СЧЕТОВОДИТЕЛ В ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АКТИВИ“
27.02.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЦЕХ "КОТЕЛЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"
27.02.2023
Научи повече
attention
РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“ В ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДЕН“
01.03.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ“
06.03.2023
Научи повече
attention
ОПЕРАТОР, БИТОВИ КЛИЕНТИ
06.03.2023
Научи повече
attention
Монтьор, топлофикационни съоръжения в звено АВР към ТР "София Изток"
06.03.2023
Научи повече
attention
NETWORK AND INFORMATION SECURITY EXPERT
07.03.2023
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
10.03.2023
Научи повече
attention
СПЕЦИАЛИСТ, ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ И МОНИТОРИНГ НА АБОНАТНИ СТАНЦИИ
10.03.2023
Научи повече
attention
ИНЖЕНЕР, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ, ЦЕХ „КОТЕЛЕН“ ТР „СОФИЯ ИЗТОК"
10.03.2023
Научи повече
attention
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА, ЦЕХ „КИП и А“, ТР „ЛЮЛИН“
14.03.2023
Научи повече
attention
АДМИНИСТРАТОР ERP – ОСНОВНИ ДАННИ
16.03.2023
Научи повече
attention
„ИНЖЕНЕР, ПАРНИ ТУРБИНИ“ В ЦЕХ „ТУРБИНЕН“ НА ТР „СОФИЯ“
16.03.2023
Научи повече
attention
ЧИСТАЧ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ЦЕХ „КИП и А“ НА ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
17.03.2023
Научи повече
attention
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ КЪМ ОТДЕЛ „СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ“
20.03.2023
Научи повече
В момента няма свободни позиции.