Видове отчет

Годишен отчет

Годишен отчет се извършва в сгради етажна – собственост, които не са оборудвани с дистанционни уреди за дялово разпределение (разпределители, топломери, водомери за топла вода). Отчитането на уредите започва след края на отоплителния сезон по предварително обявен график.

При годишния отчет фактурирането на енергията през отчетния период е прогнозна на база потреблението от предишния период или на равни вноски, предварително заявени от клиента, като предпочитан начин на плащане.

След отчитане на уредите се изготвя индивидуална справка за потребление /изравнителна сметка/ за всеки клиент, след което се издава обща фактура за отчетния период . За имотите с неосигурен достъп за извършване на годишен отчет, при изготвянето на изравнителната сметка за отчетния период се начислява служебна енергия, определена съгласно Закон за енергетиката, Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост. Възражения по отчетените показания на уредите, изравнителната сметка, както и заявки за допълнителен отчет на уредите може да направите до 31 август.

Ежемесечен отчет на измервателните уреди се извършва, ако всички имоти в сградата – етажна собственост, са оборудвани с дистанционни уреди (индивидуални разпределители, апартаментни топломери, водомери за топла вода).

Клиентите получават месечна фактура за реално потребената от тях енергия за отопление и подгряване на вода. На абонатите в сгради-етажна собственост, които са избрали реален месечен отчет, не се прави годишен отчет и няма необходимост от изравнителна сметка.

За удобство на нашите клиенти, в сгради, в които измервателните  уреди за отопление (индивидуални разпределители, апартаментни топломери) са дистанционни, но водомерите все още не са, може да се отчитат ежемесечно само топломери или разпределители. В този случай през отоплителния сезон клиентите заплащат  реалното  потребление за отопление и прогнозен разход  за подгряване на вода. За тези  абонати е необходимо да бъде извършен годишен визуален отчет на водомерите за топла вода, след което се изготвя и индивидуална изравнителна сметка за всеки абонат.

Възможностите за смяна, на уредите, така че да се възползвате от ежемесечен отчет на всички уреди може да видите тук.

С преминаването на ежемесечно дистанционно отчитане, Вие ще можете по-добре да контролирате своето потребление, да управлявате бюджета си за топлинна енергия, ще избегнете загубата на време за отчет на уредите и влизането на външни лица в дома Ви, както и отпада необходимостта от годишна изравнителна сметка.

 

 

Ø  Припомняме ви, че в изпълнение на европейската директива за енергийна ефективност и нашата нормативна уредба, до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение (индивидуални разпределители, апартаментни топломери, водомери за топла вода), трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет.

Ø  При смяна  водомерите за топла вода с такива, които имат възможност за дистанционен отчет задължително се консултирайте с вашия топлинен счетоводител за тяхната техническата съвместимост и възможност за дистанционно отчитане.