Съобщение

16 Май 2023

Поради извънреден ремонт на „Овергаз мрежи” ЕАД временно ще бъде спряно топлоподаването към ж.к „Захарна фабрика“

Във връзка с необходимостта от провеждане на наложителни ремонтни дейности от „Овергаз мрежиЕАД на участък от газопреносната мрежа, считано от 8.00 ч. до 17.30 ч. на 25ти май 2023 г. ще бъде преустановено подаването на природен газ към  ВОЦ „Инжстрой и съответно подаването на топлинна енергия към потребителите захранвани от централата.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство.