• Какво е дялово разпределение
  Консумираната от цялата сграда топлинна енергия се отчита от общия топломер в абонатната станция. След това общото количество се разпределя в индивидуалните сметки на всички имоти. Това се прави от фирмите за дялово разпределение или т.нар. топлинни счетоводители.

  Топлинните счетоводители се лицензират и контролират от Министерството на икономиката и енергетиката. Списък с легитимните фирми можете да намерите тук. “Топлофикация София” ЕАД също има лиценз и предлага услугата. Повече информация за условията можете да намерите тук.
 • Как се отчита и разпределя енергията
  Топлинните счетоводители използват утвърдена с Наредба на Министерството на икономиката и енергетиката методика за разпределение на енергията. Освен отчитането на индивидуалното потребление във всеки имот (топломери и водомери за топла вода), те правят и разпределение на разликата между показанията на общия топломер и сумата на индивидуалните измервателни уреди. Това количество обща енергия е енергията за сградна инсталация. Собствениците на имотите в сградата могат да изберат между няколко начина за разпределението на тази енергия по начин, регламентиран в Наредбата. Повече информация можете да получите от своя топлинен счетоводител.

  Има два варианта за отчитане на вашите топломери и водомери за топла вода – реален отчет с уреди с дистанционно отчитане или годишен отчет. В първия случай показанията на уредите се отчитат дистанционно всеки месец и се отразяват в месечната ви сметка. Във втория случай уредите се засичат веднъж годишно, след края на отоплителния сезон. Тогава фирмата за дялово разпределение пресмята със специален софтуер и по утвърдената от МИЕ методика вашата изравнителна сметка. Тя показва разликата между прогнозните количества и реално консумираната от вас енергия в рамките на изминалата година. Съответно вие или имате да доплащате или да възстановявате суми.
 • Заявление за възстановяване на сума от изравнителна сметка
 • Как можете да изберете своя топлинен счетоводител
  Топлинният счетоводител се избира от Общото събрание на Етажната собственост с писменото съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата (по идеални части). Съставя се протокол и се прилага списък на гласувалите собственици.

  Можете да избирате между лицензираните фирми от регистъра тук. Добре е да знаете, че фирмите работят с различни уреди и софтуер и е възможно да се наложи при смяна на фирмата да закупите и нови уреди. Все пак има определени марки, които са универсални и могат да се отчитат от различни топлинни счетоводители.

  От 2010 година “Топлофикация София” ЕАД е една от лизенцираните фирми за дялово разпределение. С нашите предимства и условия можете да се запознаете тук.
 • Как се заплащат услугите на топлинния счетоводител
  Фирмите за дялово разпределение предлагат различни условия и пакети в зависимост от услугата, която ползвате и броят измервателни уреди, които се отчитат. Преди да преминете към избор на топлинен счетоводител можете да се запознаете и да сравните различните оферти.

  След като фирмата е избрана официално и е сключен договор с нея, всеки клиент на “Топлофикация София” ЕАД заплаща за услугите й заедно с месечната си сметка за парно и топла вода. Таксата за услугата се разделя на 12 равни части, за да се разпредели тежестта през цялата година. Всяка от тези вноски е отбелязана на отделен ред в месечната ви фактура.
 • Изравнителни сметки
  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че в съответствие с изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди, изравнителните сметки се получават от Упълномощено лице, избрано легитимно от Общото събрание (ОС) на етажната собственост.

  Сградите, които не са избрали Упълномощено лице, е необходимо да извършат това до 12.07.2018 г. и да ни предоставят съответния Протокол и Списък на подписалите се собственици или ползватели в етажната собственост. Примерен протокол можете да намерите тук, а примерен списък можете да намерите тук.

  Може да изпращате сканирани Протокол и Списък по електронната поща на Дружеството – dr@toplo.bg, или да ги предоставите на място в един от нашите офиси: ул. „Ястребец“ № 23б, бул. „Ген. Скобелев“ №11, ул. „Сердика“ №5, бул. "Княз Дондуков" №56, бул. "Цариградско шосе" №28Б, ж-к "Младост-3", бл.310, вх.4, ж.к. "Люлин“ 10 – до трафопост в бл.101 или във Вашия топлорайон.

  За информация: 02 / 903 31 17; 903 32 40; 903 30 92; 903 32 41.

  Единен телефон за обслужване клиенти: 0700 11 111