Топлофикация София с близо 30% по-ниска цена за топлинна енергия

01 Април 2024

Днес Топлофикация София подаде заявлението си за новата цена на топлинната енергия за регулаторен период 2024/25 г.

Продължавайки търсенето на баланс между оптимална за Дружеството и социално приемлива за клиентите стойност на предоставяната топлинна услуга за втора поредна година поиска понижаване на цената.

В предложената от Топлофикация София по-ниска цена 97,78 лв/MWh, която ще влезе в сила от 01.07.2024 г., е  отчетено  понижението на борсовите цени на природния газ и въглеродните емисии, динамиката на социално-икономическите процеси у нас, както и факта, че през настоящия регулаторен период цената на синьото гориво беше по-ниска от заложената  в цената на топлинната енергия определена от КЕВР.

Работейки в строго регулирана среда Топлофикация София ще се съобрази с финалното решение на КЕВР. Регулаторът ще се произнесе в срок до 30.06.2024 г., като при постановяване на окончателното решение ще прецизира ценообразуващите елементи на база на актуалната информация към края на м. юни 2024 г.