Топлофикация София въвежда нови eлектронни услуги за клиентите на топлинния счетоводител на дружеството

11 Април 2024

В портала „Моето топло“ от днес са активни нови услуги за клиентите на Дялово разпределение на Топлофикация София.

Те вече могат електронно да заявят промяна на прогнозен дял, смяна на уредите за дялово измерване, като се възползват от тези специални предложения или поискат копие на изравнителна сметка. Освен това в „Моето топло“ остават добре познатите за всички абонати услуги като промяна на равни месечни вноски, заявление за възстановяване на сума от изравнителна сметка, справка дължими суми, справка извършени плащания  и др.

Всички електронни услуги са разработени със сигурен процес по идентификация на клиента, чрез системата за е-автентикация на Министерството на електронното управление. Модулът дава възможност да се заяви и проследи  статуса на исканата услуга, да се заплатят онлайн дължимите такси, както и да се получи междувременна обратна връзка по заявление.

Новите услуги са естествено продължение на политиката на дружеството за дигитализация и разширяване обхвата на електронното обслужване.

Допълнителна информация и съдействие за регистрация или подаване на заявление клиентите може да получат на тел. 0700 11 111 или на имейл info@toplo.bg.