Съобщение

15 Юни 2024

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, засегнати от плановият ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба-2”, че ремонтните работи по топлопроводите са приключени с 3 дни по-рано от предвидения краен срок и подаването на топла вода вече е възстановено, с изключение на следните сгради:

жк. „Дружба-2” бл. 280, бл. 280А, бл. 281, бл. 281А, бл. 282, бл. 283, бл. 284, бл. 285, бл. 286, бл. 287, резиденция „Копенхаген”, ул. „Обиколна” № 56.