Съобщение

02 Септември 2022

Уважаеми клиенти,

Във връзка с публикуваното съобщение на страницата на "Топлофикация София" ЕАД на 02.08.2022 г. Ви уведомяваме, че няма да бъде прекъсвано топлоподаването към следните адреси:

  - ж.к. „Младост“ – 3,  бл. №№ 371, 372 и 373