Съобщение за планов ремонт

07 Юни 2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на реконструкция по топлопреносната мрежа в периода 22.06.2022 г. – 10.08.2022 г. временно ще бъде преустановено топлоподаването към следните адреси:

ж.к. „Младост“ 3, бл. № 343 до 346 и бл. № 354 вх.4, 5, 6.

За актуална информация относно извършваните дейности може да следите на сайта на дружеството, фейсбук страницата ни – www.facebook.com/www.toplo.bg., както и на информационния телефон 0700 11111.