Съобщение

20 Юни 2024

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че временното преустановяване на топлоподаването в периода от 24.06.2024 г. до 05.07.2024 г. за следните райони:

 

ж.к. „Надежда – 3“ ;

ж.к. „Надежда – 4“ ;

ж.к. „Връбница – 1“;

ж.к. „Връбница – 2“;

ж.к. „Свобода“ бл. 13, ул. „Дилянка“ № 14 (вх. А и вх. Б), ул. „Дилянка № 20, ДКЦ 24.

 

се отменя поради независещи от „Топлофикация София“ ЕАД причини.

 

Новите дати за преустановяване на топлоподаването ще бъдат обявени своевременно.