Отчетната кампания за отоплителен сезон 2022/2023

12 Май 2023

В ход е отчетна кампания за отоплителен сезон 2022/2023 за всички клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, които заплащат на база прогнозно потребление, и при които отчитането на топлините разпределители, топломерите и водомерите за топла вода се осъществява веднъж годишно.

Дати за отчет

Информирайте се, чрез страницата на Вашия топлинен счетоводител кои са датите за отчет на Вашия имот. Топлинният счетоводител е длъжен да даде две дати за отчет на уредите, като поне едната трябва да бъде в извънработно време. Ако пропуснете тези две дати, можете да поискате извънредна, но срещу заплащане по ценоразпис на фирмата за дялово разпределение.

 

Достъп

Осигурявайки навременен достъп за отчет на Вашия топлинен счетоводител, Вие участвате в реализирането на коректна отчетна кампания. Ако фирмата за дялово разпределение не отчете показанията на уредите, на абоната се начислява служебен разход на енергия, който води до доплащане в изравнителната сметка.

Важно!

Клиентите, които имат дори един уред с недистанционно отчитане (разпределители/апартаментни топломери или водомери за топла вода), трябва да осигурят достъп до имота, включително и до жилищата, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Ако нямате възможност да бъдете на адреса за посещението на топлинния счетоводител, е необходимо да осигурите лице, което да бъде в имота вместо Вас на една от двете дати за отчет или на датата за извънреден отчет, ако е заявена такава.  

 

Права и отговорности

Информирайте се за Вашите права и отговорности в отчетния процес.

Всеки може да направи рекламация и да заяви допълнителен  отчет в срок до 31 август.

Евентуалните корекции след допълнителния отчет променят изравнителните сметки на всички в сградата.

 

Изготвяне на изравнителна сметка от топлинния счетоводител

На основата на извършените отчети, потвърдени с подпис на  потребителите върху документа за главен отчет, се изготвят изравнителни сметки за всички потребители в сградата, като се преразпределя измерената за отчетния период топлинна енергия. В изравнителната сметка ще бъде отразена разликата между прогнозно начислените количества и реално консумираната от Вас енергия в рамките на отчетния период. Топлинният счетоводител е задължен да предостави изравнителната сметка в срок до 15 юли.

 

Tоплинно счетоводство от „Топлофикация София“ ЕАД

„Топлофикация София“ ЕАД е една от лицензираните фирми за дялово разпределение.

Ако сте избрали „Топлофикация София“ ЕАД за Ваш топлинен счетоводител, то Вие получавате цялата информация за производството и доставката на топлинна енергия, за дяловото разпределение, месечните фактури, изравнителните сметки и плащанията на едно място. Така дружеството Ви съдейства за всички предоставяни услуги от началото до края, без да има нужда от посредник.

Още за услугите и предимствата на „Топлофикация София“ като топлинен счетоводител, както и как да станете наш клиент  тук.

https://toplo.bg/about-service

https://toplo.bg/become-client

Ако сте клиент на фирмата за дялово разпределение на „Топлофикация София“, може да видите датите си за отчет тук. 

 

Важно при и извършване на смяна на уредите за дялово разпределение!

Всички уреди за дялово разпределение на топлинна енергия (топлоразпределители, топломери и водомери за топла вода) трябва да бъдат подменени с нови, снабдени с функция за дистанционен отчет или съответствие с техническите характеристики с възможност на по-късен етап да им се монтира модул за отдалечено отчитане съгласно промяната в Закона за енергетиката от 12 март 2021 г. На подмяна подлежат и уредите на който 10 годишният експлоатационен срок е изтекъл. При избледнял дисплей или индикация “bAt00” за „Край на работата на батерията“ незабавно се свържете с Вашия топлинен счетоводител.

При избора на  водомери с дистанционен отчет е необходимо първо да се консултирате със своя топлинен счетоводител за техническата съвместимост и възможността за отдалечено отчитане.

Крайният срок за подмяна на уредите, които нямат опцията за дистанционен отчет, е 31 декември 2026 г.