Отчетната кампания 2021/22

17 Май 2022

Отчетната кампания за отоплителен сезон 2021/2022 стартира!

В ход е отчетна кампания за отоплителен сезон 2021/2022 за клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД, които заплащат на база прогнозно потребление, и при които отчитането на топлините разпределители, топломерите и водомерите за топла вода се осъществява веднъж годишно. На основата на извършените отчети, потвърдени с подпис на  потребителите върху документа за главен отчет, се изготвят изравнителни сметки за всички потребители в сградата, като се преразпределя измерената за отчетния период топлинна енергия. В изравнителната сметка ще бъде отразена разликата между прогнозно начислените количества и реално консумираната от Вас енергия в рамките на отчетния период.

Дати за отчет

Информирайте се кои са датите за отчет на Вашия топлинен счетоводител, как и в какъв срок можете да заявите извънреден отчет при необходимост.

Достъп

Осигурявайки навременен достъп за отчет на Вашия топлинен счетоводител, Вие участвате в реализирането на коректна отчетна кампания.

Права и отговорности

Информирайте се за Вашите права и отговорности в отчетния процес.

Важно!

Клиентите, които имат дори един уред с недистанционно отчитане (разпределители/апартаментни топломери или водомери за топла вода), трябва да осигурят достъп до имота, включително и до жилищата, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Ако нямате възможност да бъдете на адреса за посещението на топлинния счетоводител, е необходимо да осигурите лице, което да бъде в имота вместо Вас на една от двете дати за отчет или на датата за извънреден отчет, ако е заявена такава. 

Най-важното в една дума:

Осигуряването на достъп до имота е от ключово значение. Ако фирмата за дялово разпределение не отчете показанията на уредите, на абоната се начислява служебен разход на енергия, който води до доплащане в изравнителната сметка.

Топлинният счетоводител е длъжен да даде две дати за отчет на уредите, като поне едната трябва да бъде в извънработно време. Ако пропуснете тези две дати, можете да поискате извънредна, но срещу заплащане.

Четири месеца продължава отчетната кампания след края на отоплителния сезон. Всеки може да направи рекламация и да заяви допълнителен  отчет в срок до 31 август.

Евентуалните корекции след допълнителния отчет променят изравнителните сметки на всички в сградата.

Топлинният счетоводител има задължение да информира своите клиенти за графика на отчитане.

 

Tоплинно счетоводство от „Топлофикация София“ ЕАД

„Топлофикация София“ ЕАД е една от лицензираните фирми за дялово разпределение.

Ако изберете „Топлофикация София“ ЕАД за Ваш топлинен счетоводител, получавате цялата информация за производството и доставката на топлинна енергия, за дяловото разпределение, месечните фактури, изравнителните сметки и плащанията на едно място. Така дружеството Ви съдейства за всички предоставяни услуги от началото до края, без да има нужда от посредник.

 Научи още за услугите и предимствата на „Топлофикация София“ като топлинен счетоводител тук.


Ако сте клиент на фирмата за дялово разпределение на „Топлофикация София“, може да видите датите си за отчет тук.
Всички уреди за дялово разпределение на топлиннаенергия трябва да бъдат подменени с нови, снабдени с функция за дистанционен отчет или с възможност на по-късен етап да им се монтира модул за отдалечено отчитане съгласно промяната в Закона за енергетиката от 12 март 2021 г.

При избора на уреди за дялово разпределение на топлинна енергия и водомери с дистанционен отчет е необходимо първо да се консултирате със своя топлинен счетоводител за техническата съвместимост и възможността за отдалечено отчитане.

Крайният срок за подмяна на уредите, които нямат опцията за дистанционен отчет, е 31 декември 2026 г.

Вижте как можете да изберете своя топлинен счетоводител тук.