Промени в ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД

Днес 18.11.2019 г. в Надзорния съвет на…