Изравнителни сметки

Топлинните счетоводители предадоха изравнителните сметки за парно и топла вода на близо 90% от клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД.  От 16 август 2019 г. те ще са достъпни на Интернет страницата на дружеството, в касите и в информационните системи за безкасово разплащане. 

Сумите за доплащане, заедно с месечните сметки за топла вода, могат да бъдат внесени във всеки център за обслужване на клиентите или по безкасов път, онлайн чрез ePay, чрез банкомати, електронно банкиране или открита разплащателна сметка.

На клиентите, които имат суми за получаване „Топлофикация София“ ЕАД предлага няколко възможности, от които потребителите могат да си изберат най-удобния за тях начин.  Сумите могат да бъдат преведени по банков път, получени на каса на „Топлофикация София” или оставени за покриване на следващи сметки.

Потребителите, желаещи да ги получат по банков път, трябва да попълнят заявление, което е налично в сайта на дружеството – www.toplo.bg. Попълненото заявление, заедно с удостоверение за банкова сметка, трябва да бъде изпратено на и-мейл адрес: inf_r@toplo.bg.

 

(заявление за възстановяване на суми от изравнителни сметки може да отктиете ТУК)

 

Абонатите, които предпочитат да получат парите си в брой, могат да го направят във всички центрове за обслужване на клиентите на „Топлофикация София“ ЕАД. За целта е необходимо титуляра на партидата или  упълномощено лице от него лице да посети център за обслужване на клиенти на дружеството. 

За удобството на потребителите към клиентските центрове са пренасочени допълнително служители, които ще гарантират бързина и качество на обслужването. 

 

Работното време и адресите на касите може да намерите на уебсайта на дружеството: https://toplo.bg/contacts

 

„Топлофикация София” ЕАД напомня, че дружеството може да възстановява суми на онези клиенти, които нямат просрочени неплатени сметки. 

Клиентите, които все още не са осигурили достъп на топлинните счетоводители до дома си, имат възможност да го направят до 1 октомври. За целта трябва да се свържат с тях и да заявят допълнителна дата за отчет и проверка на уредите. След това няма да имат възможност да поискат преизчисление на сметките си. Дори да не сте ползвали топлинна енергия или консумацията да е била занулена, уредите трябва да бъдат отчетени от представител на фирмата за дялово разпределение. В противен случай, на основание Наредбата за топлоснабдяването и Методиката за дялово разпределение, ще бъдат начислени сметки на максимална мощност на отоплителните тела. При неотчетен или неизправен водомер за топла вода се начислява количество от 280 литра вода на човек на ден. Напомняме, че при преизчисление на една изравнителна сметка, всички сметки на останалите потребители в сградата, ще претърпят корекции.  

 

Възстановяването на суми от изравнение се извършва в следните Центрове за обслужване на клиенти:

 

ж.к. „Борово”, ул. „Ястребец” № 23Б   -   8:30ч. – 18:00 ч.

бул. „Княз Александър Дондуков” № 56  -  7:00 ч. – 18:30 ч.

бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев” № 11  -  7:00 ч. –18:30 ч.

бул.”История славянобългарска” № 6  -  8:30 ч. – 16:00 ч.

бул.”Цариградско шосе” № 28Б  -  8:30 ч. – 18:00 ч.

ж.к. „Младост-3” бл. 310, вх. 4, партера  -  7:00 ч. – 18:30 ч.

ул.”Владимир Зографов” № 90  -  8:30 ч. – 16:00 ч.

ж.к. „Люлин” трафопост до бл. 101  -  7:00 ч. – 18:30 ч .