Реконструкция в кв. „Овча купел” 1

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че поради извършване на профилактика и належащи ремонти на топлопреносната мрежа:

 
От 00.00 часа на 1 август 2019 г. до 24.00 часа на 15 август 2019 г. ще бъде спряна топлата вода в района на кв. „Овча купел“ 1:
 
Засегнати ще бъдат следните сгради:
 
блокове №№ 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 8, 65, 601 - 612 (включително)
 
ул. Буземска” № 13 (бл. 3), № 15 (бл. 2), № 17 (бл. 1); ул. „Народно хоро” № 34 и № 35, ул. „662” № 5, ул. „663” № 2, БК „Горна Баня” - ул. „Месечинка” № 8;
 
 
Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по – рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които подлежат на планиране.

 

Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg.
Повече подробности потребителите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

 

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на тяхното разбиране!