Профилактика в ж.к. „Младост" 2

„Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти, че поради извършване на профилактика и належащи ремонти на топлопреносната мрежа:

 

От 00.00 часа на 11 юли 2019 г. до 24.00 часа на 20 юли 2019 г.  ще бъде спряно подаването на топла вода към всички сгради в ж.к. „Младост“ 2, Школа „МВР“, Кореком „Принцес“ и бул. „Александър Малинов“ № 51.

 

Съгласно изискванията на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация София” EАД на клиенти в град София дружеството следва да информира клиентите 15 дни по – рано за началото и продължителността на спиране на топлоподаването поради извършване на ремонтни работи, реконструкция или други подобни действия, които подлежат на планиране.

 

Информацията за сроковете на спиране на топлата вода и засегнатите квартали  е публикувана в сайта на дружеството – www.toplo.bg и във Фейсбук - www.facebook.com/www.toplo.bg.

 

Повече подробности  потребителите могат да получат на информационния телефон в Кол центъра на компанията – 0 700 11 111.

 

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти за причиненото неудобство и разчита на тяхното разбиране!