Започва поетапно спиране на отоплението в столицата

“Топлофикация София” ЕАД започва от днес спиране на отоплението

 

            “Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че от днес, 30 април 2019 г. в изпълнение разпоредбите на чл.3, т. 1 от Наредбата за топлоснабдяване /„Топлопреносното предприятие е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април.”/ и с оглед  преминаването към летен режим на топлоснабдяване, започва спиране на отоплението в столицата.

 

Напомняме на нашите абонати, че стартира кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение и изготвянето на изравнителните сметки за периода 1 май 2018 г. – 30 април 2019 г. В тази връзка „Топлофикация София” ЕАД призовава клиентите  да осигурят достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са свалени. Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода ще даде възможност на топлинните счетоводители да изготвят бързо и коректно изравнителните сметки и да не се налага те да бъдат преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

 

Припомняме, че клиентите имат право на две дати за безплатен отчет на уредите от топлинните счетоводители. Посещението на едната от тези дати задължително трябва да бъде в извънработно време. Ако нямат възможност да осигурят достъп до жилището на тези дати, потребителите могат да се свържат с топлинния си счетоводител и да заявят дата за индивидуален отчет, която, обаче, се заплаща според  ценоразписа на съответната фирма.