• По интернет
  1. Виртуален пост терминал нa сайта

  2. Виртуален пост терминал на E-Pay

 • По банков път
  1. С платежно нареждане в удобен за Вас банков салон.

  2. На банкомат на територията на страната.

 • Банкови сметки
  ОБЩИНСКА БАНКА АД

  IBAN: BG 48SOMB 9130 1011 2533 02

  BIC: SOMB BGSF

  ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане вписвайте абонатния номер или платеца на имота!

  ЗА СЪДЕБНИ ПЛАЩАНИЯ:

  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

  IBAN: BG67CECB 9790 1041 4064 00

  BIC: CECB BGSF

  ВНИМАНИЕ! В платежно нареждане вписвайте номер на делото!

  ЗА ПЛАЩАНЕ В ЕВРО:

  IBAN: BG57SOMB91301411253301

  BIC: SOMBBGSFIBANBG57SOMB91301411253301