СПЕЦИАЛИСТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МРЕЖАТА

„Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа, осигурявайки част от енергийната стабилност и удобството на града.
Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.


Ако желаете да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МРЕЖАТА

Кратко описание на длъжността: Цялостно проучване на техническите възможности за присъединяване на нови сгради към топлофикационната мрежа и управление на документооборота свързан с дейността.

Структурна единица, в която се намира позицията: звено „Съгласуване на инвестиционни проекти на ТПМ и АС и присъединяване на нови клиенти“ към отдел „Развитие на ТПМ и АС и ПНК“, дирекция ИРД, ресор ЕРД.

Функции и задължения на длъжността:
• Проверява подаваните документи от физически и юридически лица за проучване на техническите условия за присъединяване на нови потребители.
• Проучва техническите възможности и условията за присъединяване на съществуващи и новостроящи се сгради към топлопреносната мрежа.
• Отговаря за документооборота между топлорайоните и Централно управление във връзка с присъединяването на новите сгради.
• Предава готовата в техническо отношение документация на отдел „Обслужване на клиенти”.
• Уведомява съответния топлорайон за включване на дадена сграда.
• Проверява готовността на сградата за присъединяване.
• Участва в изготвянето на предварителни проучвания на техническите условия за присъединяване към топлопреносната мрежа.
• Участва в попълването на картотека в електронен вид на съгласуваните проекти.
• Участва в изготвянето на предварителни проучвания на техническите условия за присъединяване към топлопреносната мрежа.
• Участва в попълването на картотека в електронен вид на съгласуваните проекти, тяхното нанасяне в картите на топлофикационната мрежа.
• Поддържа картотека на: издадените предварителни проучвания; съгласуваните проекти и сключените договори за присъединяване.
• Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на Дружеството, свързани с работата му.

Изисквания за длъжността:
• Висше техническо образование, специалност „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване”.
• Минимум една година опит по специалността (с предимство ще се разглеждат кандидатури с професионален опит в отрасъл енергетика и ютилити бизнес).
• Добра компютърна грамотност.

Личностни качества и умения:
• Умение за работа самостоятелно и в екип;
• Аналитичност и прецизност;
• Способност за бърза ориентация и вземане на адекватни решения;
• Ориентираност към срокове и резултати;
• Отговорност и организираност;
• Умения за работа в динамично променящи се условия;
• Лоялност.

Ние ще Ви предложим:
• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.

Местоположение на работното място и работно време:

• ж.к. „Борово“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.
• Осем-часов работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. с регламентирани почивки.

Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV, с посочени актуални данни за обратна връзка.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 12.10.2023 г.

Благодарим Ви за проявения интерес и очакваме Вашите кандидатури!


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB