ПОМОЩНИК ОПЕРАТОР, ПАРНА ТУРБИНА В ЦЕХ "ТУРБИНЕН" КЪМ ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

 

           „Топлофикация София“ ЕАД е утвърден работодател с дългогодишна история и доказана стабилност в енергийния сектор. Открояваме се на картата на българската индустрия като топлоснабдително дружество, което доставя топлинна енергия за над 450 000 абонати посредством 1030 км. топлопреносна магистрална мрежа и осигурява енергийната стабилност и удобството на града.

          Ако търсите нови професионални възможности и искате да бъдете част от водеща топлофикационна компания, при нас може да развиете своята кариера. Предлагаме възможност за дългосрочно развитие в много области и възприемаме като свое конкурентно предимство ефективното управление на най-ценния капитал – хората.

         За да се присъедините към нашия екип от професионалисти, може да кандидатствате за позицията:

                                                        Помощник оператор, парна турбина

Описание на длъжността:
- Следи за правилната и непрекъсната работа на дренажната система на тръбопроводи високо, средно и ниско налягане;
- Подготвя за пускане и наблюдава правилния процес на работа на питателните, кондензните и други помпи, регенеративната система, маслоохладителите както и всички съоръжения към тях;
- Обхожда съоръженията и следи за нередности;
- Наблюдава и записва показанията на контролно-измервателните уреди;
- Извършва превключвания по схемата;
- Ежедневно проверява нивото на питателните помпи и др.

Местоположение на работното място:
-ТР „София Изток”, кв. Дружба V-та част, ул. Димитър Пешев № 6
- Работата е на 12-часови смени по определен график.

Изисквания за длъжността:
- Висше техническо образование, средно техническо или средно-специално образование;
- Трудов стаж, минимум 1 г. по специалността.

Личностни качества и умения:
- Висока дисциплинираност и отговорност за работа;
- Умение за работа самостоятелно и в екип;
- Бърза и адекватна реакция в различни ситуации;
- Комуникативност, прецизност и лоялност.

Ние предлагаме:

• Брутно месечно възнаграждение, включващо:
- основна заплата;
- допълнително месечно възнаграждение: по 1.2 % от основната заплата, зависещ от вашия трудов и професионален опит;
- допълнително плащане за социално подпомагане.
• Увеличение на месечното възнаграждение след изтичане на изпитателния срок при добро трудово представяне.
• Допълнителни възнаграждения за Коледните и Великденски празници и др.
• Ваучери за храна при специфичен характер на труда, зависещи от работната позиция.
• Тримесечна оценка на работата от прекия ръководител, с възможност за финансов бонус.
• Добра работна атмосфера, сигурност на работното място и коректност в трудовоправните отношения - пълни осигуровки, постоянен трудов договор и дългосрочна заетост.
• Възможност за професионална реализация и кариерно развитие.
• Въвеждащо обучение, менторство и подкрепа през първите месеци на работа.
• Служебен паркинг.
• Специализирани обучения за развитие на уменията.
• Работно облекло и карта за градския транспорт в зависимост от работната позиция.
• Допълнителен платен отпуск в зависимост от трудовия стаж.
• Карта Мultisport на преференциална цена.Ако желаете да станете част от екипа на „Топлофикация София” ЕАД, моля кандидатствайте с актуално CV (Европейски формат), с посочени актуални данни за обратна връзка.

Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора на тази длъжност.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Краен срок за подаване на документи: 10.10.2023 г.


Максималният размер на прикачения файл е 5 MB